Astars utbildning gav HKScan 17 nya styckare

Astar och HKScan inledde i september i fjol utbildningen till styckare i Kristianstad. Nu är utbildningen avslutad och 17 styckare kliver ut i jobb.
– Utfallet är fantastiskt bra, säger Astars enhetschef Jonas Åström.

Astar, HKScan och Arbetsförmedlingen drog i höstas i gång en rekryteringsutbildning med inriktning på styckning. Utbildningen har omfattat både teori och arbetsplatsförlagt lärande. Målet var att HKScan i juni 2020 skulle kunna anställa cirka 20 utbildade styckare. När deltagarna nu tar ”examen” så kommer 17 personer få anställning hos HKScan, direkt efter att utbildningen avslutades fredagen den 29 maj.

– Det har varit en jättebra utbildning och utfallet har varit fantastiskt bra. Det är några som själva valt att kliva av utbildningen  men vi är väldigt nöjda med att 17 stycken nu går in i jobb, säger Jonas Åström från Astar.

Under avslutningen delades intyg och anställningsavtal ut tillsammans med personal från Scan. Med på tillställningen var från Scan; Michelle Björklund (HR), Mats Jönsson (HR), Jonas Ekdahl, Chef styckningen samt Aida Zgalj, skyddsombud HKScan

Från Astar medverkade Jonas Åström, Anders Olivestedt, Göran Petersson och Bruno Wedin på avslutningen.