Astars arbete med skrivprocessen lyfts fram av Skolverket

Skolverket har uppmärksammat Astar Malmös arbete med genrepedagogik och ASL –  att skriva sig till läsning. Hör Veronica Vasic med sin personal berätta om skrivprocessen och hur arbetsmodellen utbildar deras elever i grunder i skriftspråksutveckling.

Läs mer här