Astardeltagare utvald till integrationsprojekt

Utbildade tandläkaren Mohamed Saleh Al Edel ifrån Syrien är en av de utvalda personer som får en plats i Örebro läns projekt ”En kortare väg in”. Projektet ska ta tillvara på människor som kommer till Sverige med viktig kompetens inom hälso- och sjukvårdsyrken samt bidra till integrationen. Mohamed hoppas på jobb när projektet är färdigt.

Mohamed, 26 år, är nyexaminerad tandläkare från Syrien och har bara varit i Sverige i ett år. Efter att han började på Astar fick han hjälp att komma i kontakt med projektet ”En kortare väg in”. Handledare Reza Firouzfar berättar mer om projektet och Mohamed:

– Projektet ska underlätta rekrytering av personer med utländsk kompetens, fånga upp framtida medarbetare och förkorta tiden till svensk legitimation. Cirka 50 personer har sökt till programmet som kommer att ta in 15 personer under februari 2016. Astar har lyckats övertyga de som har hand om projektet att Mohamed är rätt person att delta i programmet.

Mohamed kommer att läsa vårdsvenska tre dagar i veckan i Örebro samt göra praktik på Tandvårdskliniken i Karlskoga två dagar i veckan under tre till sex månader. Efteråt blir det individuella kompletteringar av kompetens samt provtjänstgöring i cirka sex månader.

Mohamed hoppas på jobb efter projektet

– Jag är glad över att Astar hjälpte mig att få en plats i projektet. Jag hoppas på att få jobb när projektet är slut. I framtiden vill jag vidareutbilda mig till specialist, avslutar Mohamed.