Astar startar väktarutbildning: ”Finns ett väldigt tryck på utbildad personal”

En branschundersökning visar att det behövs 3 200 nya väktare inom tre år i Sverige. Nu startar Astar en väktarutbildning i Norrköping.
– Det känns tryggt att detta är en utbildning som verkligen behövs, säger Sofia Svensson, ansvarig för utbildningen på Astar.

Det finns olika vägar till väktaryrket. Antingen kan bevakningsbolag välja att skicka en person på väktarutbildning och erbjuda denne att genomföra sin praktiska yrkesträning på bolaget – eller så kan man välja den mer grundliga utbildningen av den typen som Astar nu startar i Norrköping.

– Det viktiga är att bevakningsbolagen inte tar den snabbaste lösningen till att anställa. I den utbildning som bevakningsbolaget själv kan bekosta och skicka en person på läser man väktarutbildning grund 1 och grund 2 (VU1 & VU2), gör 160 timmar praktik och sedan är man klar, säger Sofia Svensson, ansvarig för väktarutbildningen på Astar och fortsätter:

– Jag tror att det är det som gör att omsättningen är så stor inom bevakningsbranschen – många får en utbildning och trivs sedan inte i branschen eller väljer att byta inriktning av annan anledning. Dessutom blir det kostsamt för bevakningsbolagen att skicka personer på utbildning som sedan kanske väljer en annan bana, säger hon.

Astars väktarutbildning är i grunden en barn- och fritidsutbildning och ryms inom ramen för kommunal vuxenutbildning, vilket ger eleverna en bred bas (1 500 gymnasiepoäng) att stå på när de väl ska ut i arbetslivet.

– BF-programmet har fem olika yrkesutgångar, barnskötare är en, väktare en annan. Men det är nog få personer som vill bli väktare som letar i barn- och fritidsprogrammet – så det är viktigt för oss att marknadsföra utbildningen, säger Sofia Svensson.

– Hos oss läser de grundkurser som bland annat psykologi, kommunikation, bevakningsjuridik och akut omhändertagande. Sedan har de i sista terminen en kurs som heter ”Bevakning och säkerhet”. Då kommer representanter från BYA (Bevakningsbranschens Yrkes- och arbetsmiljönämnd) till skolan och ser till att de får läsa sin VU1 och VU2. Våra elever gör även praktik på 160 timmar hos lokala bevakningsbolag, berättar hon.

– En vinst för bevakningsbolagen är också att de får ”prova på” framtida kollegor under praktiken och sedan har färdigutbildad personal att anställa.

Och klart är att det är stort behov av personal i bevakningsbranschen. Nyligen publicerade Säkerhetsföretagen resultatet av en undersökning kring branschens rekryteringsbehov.

Resultatet? Totalt uppger företagen att de behöver rekrytera 5 300 personer de kommande tre åren. Behoven omfattar 3 200 väktare, 900 ordningsvakter, 420 skyddsvakter, 200 larmoperatörer och över 400 tjänstemän.

– Det finns ett väldigt tryck på utbildad personal. Jag har arbetat som väktaransvarig inom kommunal vuxenutbildning sedan 2013 och har sedan tidigare ett bra samarbete med BYA och det känns tryggt då detta är en utbildning som verkligen behövs och som fyller ett konkret behov, säger Sofia Svensson.