Astar Medborgarplatsen flyttar till Solna C

1/1 2020 flyttar Astar Medborgarplatsen till Solna C, Solna torg 3. Det kommer även finnas en ingång på Solna torg 13 men receptionen hittar ni på Solna torg 3.