Grupp människor med böcker och anteckningar

Astar kliver in som Rusta och Matcha-leverantör på 14 orter

Godkänd som Rusta- och Matcha-leverantör – nu kliver Astar in i matchen på riktigt.
– Vi behöver finnas där för de som blir arbetslösa och hjälpa dom med stöttning mot arbetsliv eller studier. säger affärschef Mari Lax.

I samband med Arbetsförmedlingens reformering utvecklades tjänsten Rusta och Matcha, som är till för den som kan jobba men som behöver extra stöd för att hitta jobb eller börja studera. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om tjänsten Rusta och Matcha är en tjänst du får ta del av och den som får ”grönt ljus” får sedan själv välja leverantör.

Att Astar nu blivit godkänd som leverantör av tjänsten är ett glädjande besked för företaget, som har verksamhet över hela Sverige.

– Vi startar på 14 orter nu under våren och det är ett viktigt steg i företagets vision att hjälpa fler ut på arbetsmarknaden, säger Mari Lax, affärschef, som arbetat med upphandlingen och tjänstens innehåll.

– Är du arbetssökande och blivit godkänd för tjänsten får du själv välja en Rusta- och Matchaleverantör och vi är nu glada att du kan välja oss. Vi har gedigen erfarenhet av utbildning och ett stort nätverk i olika branscher som kan leda till nytt arbete förklarar hon.

– Astar har också anställt en ansvarig projektledare för detta som under en tid arbetat fram en bra modell som snabbt ska hjälpa människor vidare mot sitt mål, säger Mari Lax.

Tomas Dalgart är projektledare för Rusta och Matcha på Astar och han ser stora möjligheter:

– Vi har två stora styrkor. Den ena är att vi är ett utbildningsföretag som har egna utbildningar. Det innebär att vi kan erbjuda en snabb väg till utbildningarna. Vår andra stora styrka är vår storlek och all kompetens som finns. Vi har så mycket personal som sitter på gedigen kunskap, bra nätverk och yrkeskontakter. Vi har till exempel massor av Studie- och Yrkesvägledare med stor kompetens, säger Tomas och tillägger:

– Sedan har vi även haft Stöd och Matchning i Astar tidigare och vi har fått ut många människor i arbetslivet på olika sätt via våra utbildningar och verksamheter, säger han.

Här går det att läsa mer om Astars Rusta- och Matcha-upplägg.