Astar involverat i projekt som ger jobb åt nyanlända

 

Astar är med i ett projekt med bland annat Arbetsförmedlingen. I projektet har de validerat kunskaper åt nyanlända personer med bakgrund inom textilbranschen. Detta resulterade i 14 valideringar och flera jobb- och praktikerbjudanden.

Allt började med ett besök hos arbetsförmedlingen av Warujan Bilemdgian, som under 23 år drev en klädfabrik i Syrien, Damaskus, och nu fått sin yrkeskompetens bedömd. Nu har han fått sin kompetens yrkesbedömd i ett projekt där Arbetsförmedlingen samarbetat med olika parter, däribland Astar, och med det fick han en nystart i Sverige:

– Det känns som att jag fått en ny chans i livet, säger Warujan Bilemdgian.

14 deltagare validerades i projektet och upplägget var två veckors fördjupad kartläggning på halvtid (Arbetsförmedlingens tjänst Meritportföljen) i Göteborg och sedan tre veckors yrkeskompetensbedömning (YKB) i Borås.

Under den tiden fick deltagarna sy egna klädesplagg och visa upp på ett avslutningsmingel som hölls på Astars lokaler i Göteborg. Dit hade bland annat arbetsgivare blivit inbjudna och när de sett kläderna blev två av deltagarna erbjudna jobb direkt och två andra erbjöds praktik.

Nu hoppas man på att detta projekt ska ses som ett pilotprojekt som kan bli en modell för samarbete också i andra branscher.