Astar Borlänge utökar sitt utbud av komboutbildningar

Läs en yrkesutbildning samtidigt som du pluggar svenska. Det är receptet för Astar Borlänges komboutbildningar.
Skolan erbjuder redan vård och omsorg och nu startar en barnskötarutbildning enligt samma upplägg – och fler utbildningar kan dyka upp redan i vår.
– Det finns ett stort behov av de här utbildningarna, säger enhetschefen Ann Christine Skogqvist.

På måndag inleds en ny utbildning på Astar i Borlänge. De 30 eleverna ska kombinera studier till barnskötare med studier i svenska via SFI eller svenska som andraspråk på grundnivå. Utbildningen pågår i drygt 1,5 år och innehåller även APL (arbetsplatsförlagt lärande) och när eleverna sedan tar examen är de redo att direkt gå ut i arbetslivet.

– Det känns jätteroligt att kunna starta den här utbildningen och kul att vi fyllt alla 30 platser. Borlänge kommun ser gärna att vi erbjuder den här typen av utbildningar, som är ett bra sätt att öppna dörren ut till arbetslivet, berättar Ann Christine Skogqvist.

Astar har sedan tidigare en komboutbildning där två klasser läser inriktningen vård och omsorg. Det finns också planer på att dra i gång ytterligare en komboutbildning i vår med inriktning mot hotell.

– Ja, vi hoppas kunna dra i gång den utbildningen. Det har kommit en sån förfrågan från turistnäringen och det finns ett behov av arbetskraft bland hotellen, säger AnnChristine.

Utbildningarna vänder sig till personer som har läst svenska ett tag och eleverna ska vara på minst SFI D-nivå för att antas. För Astar innebär komboutbildningarna en expansion av verksamheten i Borlänge, som förutom kombinationsutbildningarna även erbjuder allmänna ämnen, vård och omsorg, SFI och yrkesintroduktion.

– Ja, det här är verkligen en utökning för oss. Det finns en lång kö hos kommunen av personer som vill läsa på SFI och vi har precis utökat personalstyrkan med en SFI-lärare till för att kunna möta behovet, säger Ann Christine Skogqvist.

På bilden: Camilla Lindström, BF-lärare, Nina Bergstedt, SFI-lärare, Ann Christine Skogqvist, EC/rektor Borlänge, Karolina Brosché, SVA-lärare, jobbar med Astars komboutbildningar i Borlänge.