Arbetsförmedlingen ordnar mässa i Jönköping 28:e augusti

Varmt välkommen till Arbetsförmedlingens mässa i Jönköping nu på torsdag den 28:e augusti!

Mellan kl 10-12 finns Astars medarbetare på plats hos Arbetsförmedlingen i Jönköping för att informera om vilka arbetsmarknadsutbildningar du har möjlighet att gå.

Per Berglund ansvarar för och kan svara på frågor och funderingar om: Svets, Plåt och CNC.

Vanliga arbetsplatser för dig som går en av dessa utbildningar är företag inom verkstadsindustrin, men många finns också inom husbyggnads- och anläggningsindustrin.

Tommy Gustafsson ansvarar för och kan svara på frågor och funderingar om: Slakteri, Styckning och Chark.

Vanliga arbetsplatser är förutom riktiga slakterier stora matvarubutiker som satsar mycket på egna charkdiskar.

Du som väljer att gå en av dessa utbildningar har mycket goda chanser till jobb efter avslutad utbildning då det råder stor brist på just dessa kompetenser.

Arbetsförmedlingens adress är: Barnarpsgatan 40, Jönköping.

Kontaktuppgifter:

Per Berglund: Projektledare/svetslärare

0708-440551, per.berglund@astar.se

Tommy Gustafsson, Projektledare

0722-52 03 14, tommy.gustafsson@astar.se