Aminata Kamara

 

Vad betyder Restaurangtalangerna för dig?aminata
– Utbildningen har gjort att det har blivit lättare att få ett arbete. Det har varit en bra kombination att arbeta praktiskt i köket, få arbetsmarknadsutbildning och läsa sfi samtidigt.

Varför är praktiken bra och vad har du lärt dig?
– Praktiken är bra på så sätt att man får ett kvitto på att man har fått kunskap och kompetens genom utbildningens praktiska och teoretiska del. Detta har gett mig självförtroende och gör så att jag vågar mer under praktikperioden.

Hur har Restaurangtalangerna hjälpt dig till jobb?
– Genom Jobb Malmö har jag lärt mig bland annat att skriva Cv. De praktiska köksmomenten har lärt mig mer om matlagning och sist men inte minst har jag utvecklat svenskan och höjt mina språkkunskaper genom Astars sfi-undervisning. Utbildningen är jättebra.