Komvux och lärlingsutbildning

Fyll på med kunskap eller lär dig ett arbete genom praktiskt arbete

Lärlingsutbildning riktar sig till dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Det är en arbetsplatsförlagd yrkesutbildning som ger dig en stabil grund att stå på inför kommande yrkesliv. På Komvux har du chansen att fylla på med kunskap där det fattas, eller ta dig an helt nya ämnen som du inte trodde att du skulle brinna för.

Mer information

Ring oss direkt på 010-43 44 000 eller mejla oss.

Mejla oss

Se alla lärlingsutbildningar

Till lärlingsutbildningarna

Se alla komvuxutbildningar

Till komvuxutbildningarna

Våra ämnesområden:


Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning riktar sig till dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Det är en arbetsplatsförlagd yrkesutbildning som ger dig en stabil grund att stå på inför kommande yrkesliv.

Den största delen av utbildningen genomförs på en lärlingsplats där du har en yrkesverksam handledare. Under din lärlingstid kan du skapa värdefulla kontakter med många tänkbara arbetsgivare inför framtiden.

Komvux

Astars komvuxutbildningar genomförs på uppdrag av kommunen. Innehåll, kunskapsmål och betygskriterier är fastställda av skolverket och bygger på att du tar ett stort eget ansvar för dina studier.

Du kan välja om du vill läsa på hel- eller halvtid, dag- eller kvällstid, eller kanske på distans. Du väljer de kurser du vill och hur du vill kombinera dem.

För vuxna finns lärlingsutbildningar inom en mängd yrken, till exempel restaurangkock, storkökskock, bagare och konditor, bartender, barista och serveritör, chark och deli-expedit, plåtslagare, svetsare, CNC-operatör, butikssäljare och lagerarbetare.
Utbildningen är 1 till 4 terminer, beroende på yrke och vilken bakgrund du har.
Du ska ha fyllt 20 år och är prioriterad om du saknar betyg från gymnasiet eller har en svag ställning på arbetsmarknaden.
Du ansöker genom att kontakta en av de Astar-skolor som erbjuder den utbildning du är intresserad av.
Inom Komvux finns det möjlighet för studerande som snabbt vill lära sig ett yrke att gå lärlingsutbildning. Efter två veckors orienteringskurs på skolan går du direkt ut på en arbetsplats. Lärlingsutbildning finns inom en mängd praktiska yrken.

Astar bedriver lärlingsutbildningar i samarbete med ett antal kommuner och utbildningarna genomförs enligt skollagen och vuxenutbildningsförordningen som är de lagar som styr utbildning för vuxna i Sverige.

På lärlingsplatsen har du en egen handledare som garanterar att alla viktiga moment inom det framtida yrket lärs ut på ett pedagogiskt, yrkesmässigt och ansvarsfullt sätt, du får den kunskap som är nödvändig och som du behöver i yrkeslivet.

Fördelarna med att läsa som lärling är, att du redan tidigt i utbildningen får en stor förståelse för vad som är viktigt i yrket och snabbt kan knyta viktiga kontakter inom branschen. Detta ger dig efter genomförd utbildning mycket goda chanser till ett jobb.

För vuxna finns komvuxutbildningar inom en mängd yrken, till exempel restaurangkock; storkökskock; bagare och konditor; bartender, barista och servitör; chark & deli-expedit; plåtslagare, svetsare, CNC-operatör; butikssäljare och lagerarbetare.
Utbildningen är 1 till 4 terminer, beroende på yrke och vilken bakgrund du har.
Du ska ha fyllt 20 år och är prioriterad, om du saknar betyg från gymnasiet eller har en svag ställning på arbetsmarknaden.
Du ska alltid vända dig till din hemkommun för att ansöka till våra utbildningar. Vi hjälper gärna till med ansökningsprocessen.
Komvux är för dig som behöver komplettera din utbildning, antingen från grundskolan eller gymnasiet, för att skaffa behörighet till högre utbildning, exempelvis olika högskoleutbildningar. Komvux finns också för dig som vill byta yrkesinriktning, Att gå en komvuxutbildning bara för att höja ett betyg är inte längre möjligt. Men vi kan hjälpa dig så du kan genomföra så kallad prövning i ett ämne och genom tentamen ändra ett betyg.

Vid heltidsstudier på Komvux läser du 20-25 poäng per vecka. Vi kan även erbjuda studier på deltid, studietakten och utformning anpassas till dig som studerar. Det finns också möjlighet att kombinera SFI och fristående kurser.

Astar är en av Sveriges största anordnare av vuxenutbildning. Vårt utbud inom Komvux är stort, och här hittar du våra fristående kurser som du kan studera och kombinera utifrån ditt eget personliga mål!

Du söker alla kurser via vuxenutbildningen i din hemkommun.

Vanliga frågor

När är jag behörig att söka Komvux?

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller när du fått ett slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan.

Kan jag validera min kunskaper?

Självklart! Vi tar alltid vara på våra studerandes tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta kan du prata med din lärare om när ni upprättar din individuella studieplan.

Kan jag arbeta halvtid då jag studerar hos er?

Det ser väldigt olika ut. En heltidsutbildning kräver ett stort engagemang och du ska räkna med att dina studier skall bedrivas på heltid. Många arbetar dock extra vid sidan av studierna på lediga tider. Studerar du på halvtid kan du mycket väl arbeta på halvtid.

Hur ansöker jag till Komvux?

Du ansöker till kurser och utbildningar via vuxenutbildningen i den hemkommun där du är folkbokförd. Det är alltid din hemkommun som avgör om du blir beviljad att gå en komvuxutbildning eller inte. Även om din hemkommun inte har avtal med oss, kan de ibland bevilja ansökningar till oss.

Finns det någon studiefinansiering (CSN) för studier via Komvux?

När du studerar via Komvux kan du få studiemedel från CSN. Möjligheten till detta finns från och med hösten det år du fyller 20. Du ansöker om bidrag och lån på www.csn.se

Finns det någon sista ansökningsdag?

Ja, i normalfallet finns det en sista ansökningsdag. Vuxenutbildningen i din kommun har detaljerad info om ansökningsdagar.

Vad händer om jag missar uppropet?

Då kontaktar du oss så hjälper vi till att lösa det!

Vilka förkunskaper krävs om jag vill studera på Astar?

Eftersom det ser väldigt olika ut har vi samlat den informationen under respektive utbildningssida här på webben.

Hur många gymnasiepoäng läser jag under en termin?

Det är individuellt men en riktlinje är att en heltidsutbildning är 20-25 poäng i veckan vilket motsvarar 400-500 poäng per termin.

Om min kommun inte finns med?

Vänd dig till din hemkommun och tala om vilken utbildning du vill läsa hos oss så kan det finnas möjlighet att kommunen kan bevilja din utbildning via någon av våra övriga avtalskommuner.

Kan jag studera på Komvux även om min hemkommun säger nej?

I dagsläget är det din hemkommun som finansierar utbildningen vilket gör att deras beslut är gällande.

Var beställer jag min kurslitteratur?

Det enklaste är att beställa via någon av nätbokhandlarna. I vissa utbildningar behövs särskild kurslitteratur som du i dessa fall får djupare information om då du börjar utbildningen.

Ingår praktik i utbildningarna?

I de allra flesta fall, ja.

Kostar komvuxutbildning något?

Undervisningen är kostnadsfri men kurslitteratur betalas av kursdeltagaren. För vissa yrkesinriktade kurser tillkommer kostnad för skyddskläder samt visst kursmaterial.