Industriteknik

Svetsare Validering

Validering är en möjlighet för dig som har erfarenhet av svetsning, men saknar formell utbildning, att få dina tidigare kunskaper och erfarenheter bedömda, erkända och godkända, oberoende av var och hur du lärt dig. Utifrån dina förkunskaper kan du validera enstaka kurser eller hela kurspaket. Genom att validera dina kunskaper ökar du din anställningsbarhet och om du ska gå vidare till utbildning kan valideringen även ge kortare utbildningstid.

Valideringen vänder sig till dig som har utbildning och/eller yrkeserfarenhet inom yrkesområdet men saknar certifikat eller betyg/kompetensbevis. Om du är arbetssökande, inskriven på Arbetsförmedlingen och behöver få din kompetens dokumenterad kan validering vara en möjlighet för dig.

UtbildningskodInnehållPoäng
Valideringen innehåller fyra delmoment
Översiktlig kompetenskartläggningn(denna del genomförs av Arbetsförmedlingen)n
Fördjupad kompetenskartläggningnSyftar till att genom en längre intervju och genomgång av befintliga dokument avgöra om behovet finns för ytterligare bedömning och värdering.n
Kompetensbedömning för intygnSyftar till att bedöma individens kunskaper med metoder eller modeller som påvisar vad individen kan. Vid sådan bedömning kan utgångspunkten tas i kriterier från etablerade kunskaps- och kompetensområden, men individen erhåller dokumentation i form av intyg över vilka moment eller delar av till exempel en kurs individen behärskar. Intyg ska också användas i de fall individen kan påvisa kunskap och kompetens som ej finns beskrivna i ett svenskt utbildnings- eller yrkessystem, men där det inte finns någon tvekan om att individen har värdefull kunskap och kompetens att beskriva.n
Kompetensbedömning för certifikat, licenser m.m.nSyftar till att kontrollera individens kunskap och kompetens i förhållande till framtagna kriterier inom olika kunskaps- och kompetensområden. Genom sådan kontroll framgår det om individen uppfyller ställda krav för att erhålla någon av ovan beskrivna dokumentationsformer.

Du som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen är varmt välkommen att prata med din handläggare och berätta att du är intresserad av att gå utbildningen. Det är alltid handläggaren som bestämmer vem som får gå en arbetsmarknadsutbildning.

Du ansöker via Arbetsförmedlingen på din ort.
Har du några frågor eller vill göra ett studiebesök på utbildningen så är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig gärna.
Telefon: 020 15 00 11

 

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Skellefteå   Stockholm  
Fakta om utbildningen
  • Utbildningstyp:
  • Utbildningsstart:

    I samråd med Arbetsförmedlingen då det är efterfrågan som kommer att styra starterna.

  • Utbildningslängd:
    2-4 veckor
Ekonomisk kompensation

Du ansöker om aktivitetsstöd, utvecklings-ersättning eller etableringsersättning via Arbetsförmedlingen.

Diplom

Efter avslutad validering får du ett intyg som bekräftar den kunskap/kompetens du har samt en dokumentation över eventuellt kompletterande utbildningsbehov.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.