Restaurang & livsmedel

Kökschef/Köksmästare

Genomförs i:  
Stockholm  

Sista ansökningsdag: 2 maj 2018. Datum för genomförande av särskilt prov i Stockholm: 16, 17, 22 eller 23 maj 2018.

Du kommer att bli kallad till ett av ovanstående datum, med särskilt prov i svenska och matematik på förmiddagen och en intervju under eftermiddagen där du kommer att bli kallad till ett exakt klockslag.

Om utbildningen

Arbetar du redan inom restaurangbranschen? Vill du vidareutveckla dina kunskaper inom ledarskap och ekonomi för att kunna ta ökat ansvar eller ta nästa steg i din karriär?  Då är den här distansutbildningen något för dig!

Utbildningen vänder sig framförallt till dig som i dag arbetar inom restaurang som t.ex. kock eller hovmästare. Utbildningen är teoretisk och vi förutsätter att du har goda kunskaper om matlagning. Du kommer att få grundläggande kunskaper inom ledarskap och ekonomi med fokus på den verklighet som finns inom en restaurangrörelse. Som blivande chef måste du både kunna motivera och leda dina anställda och driva och utveckla en lönsam restaurangverksamhet. Dessutom krävs också förståelse för kundernas behov och önskemål och insikt i vad ett professionellt värdskap innebär.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen sker på halvfart vilket ger dig möjlighet att kombinera studier och arbete. En stor del av dina studier kan du genomföra oavsett var du bor eftersom utbildningen genomförs via vår lärplattform där du har kontinuerlig kontakt med lärare och övriga deltagare i utbildningen.  Gemensamma möten kommer att ske i Stockholm under ett antal gånger i form av t.ex. föreläsningar, grupparbeten, studiebesök och redovisningar av genomförda projektarbeten. Våra föreläsare och lärare har alla en djup förankring i branschen.

Under två perioder kommer du att ha praktik (LIA – Lärande i arbetet) där dina studier är förlagda till en arbetsplats. Där får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken samt få en helhetssyn på verksamhetens alla olika delar. Det ger dig också en möjlighet att knyta nya kontakter.

 

Kontaktperson

Jenny Andersson, jenny.andersson@astar.se, 072-141 93 75

Restaurangmanagement30 Yhp
Arbetsrätt inom restaurangbranschen15 Yhp
Arbetsmiljö och säkerhet inom restaurangbranschen 10 Yhp
Livsmedelssäkerhet 10 Yhp
LIA 1 25 Yhp
Restaurangekonomi 30 Yhp
LIA 2 25 Yhp
Måltiden som helhetsupplevelse 30 Yhp
Service och marknadsföring10 Yhp
Examensarbete 15 Yhp15 Yhp
Totalt200 Yhp

Det finns en stor efterfrågan på ledare inom restaurangbranschen. Efter avslutad utbildning har du fått fördjupade kunskaper och färdigheter i att både självständigt och i team driva, leda, organisera och utveckla en restaurangverksamhet. Du blir kvalificerad att ha en arbetsledande befattning som kökschef, köksmästare, köksföreståndare, arbetsledare inom måltidsservice eller som egen företagare inom restaurangbranschen. Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen.

Du ansöker till utbildningen på skolans hemsida. De handlingar du ska bifoga din ansökan är ditt gymnasiebetyg och intyg eller betyg som styrker att du har minst 2 års erfarenhet från restaurangbranschen. Om du har andra dokument som kan styrka dina förkunskaper bifogar du även dessa.

Behörighetsbedömning

Grundläggande behörighet:

Det här är en eftergymnasial utbildning. Du har grundläggande behörighet att antas till utbildningen om du uppfyller något av följande:

 1. Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning.
 2. Du har svenska eller utländsk utbildning som motsvarar kraven under punkt 1.
 3. Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 4. Du har praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som ger förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

Särskild behörighet:

Den särskilda behörigheten är utbildningsspecifik. För Kökschef/Köksmästare gäller att du ska ha minst betyget E i kurserna Hygien och Livsmedels- och näringskunskap eller motsvarande samt dokumenterad yrkeserfarenhet om minst 2 år på heltid från restaurangbranschen.

 

Följande dokument ska bifogas till din ansökan:

 • Kopia på ditt gymnasiebetyg
 • Arbetslivsintyg från relevant yrkeserfarenhet

 

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser görs ett urval bland de behöriga sökande i form av särskilt prov i svenska, matematik samt en intervju. Proven i svenska och matematik består av frågor kopplade till de förkunskaper som ingår i behörighetskraven. Din totala poängsumma ger din rangordningsplats.

Fyll i ansökan nedan. Sista ansökningsdag 2 maj 2018.

Betyg (obligatorisk)
Ladda upp betygsdokument från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning och/eller utländskt betyg motsvarande svensk gymnasieexamen. Obs! Max 3 Mb i storlek.

Arbetslivsintyg (obligatorisk)
Ladda upp arbetslivsintyg som styrker din yrkeserfarenhet. Obs! Max 3 Mb i storlek.

Övrigt
Här kan du ladda upp en övrig handlingar (t.ex. intyg och betyg som t.ex. styrker reella kompetens, dvs handlingar som visar att du har de kunskaper som krävs för utbildningen trots att du inte kan uppvisa de intyg och/eller betyg som krävs för utbildningen. Obs! Max 3 Mb i storlek.Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Stockholm  
Fakta om utbildningen
 • Utbildningstyp:
  Deltid, Distans, Yrkeshögskoleutbildning
 • Utbildningsstart:

  27 augusti 2018
  Distans med obligatoriska träffar i Stockholm

 • Utbildningslängd:
  80 veckor – 200 YH-poäng
Ekonomisk kompensation

När du går hos oss på Astar kan du få lån från CSN. Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Läs mer på www.csn.se.

Diplom

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.