El & Energi

Begränsad auktorisation

Genomförs i:  
Malmö  

Denna utbildning ger de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att ansöka om en begränsad auktorisation hos Elsäkerhetsverket. Kursen följer gällande kunskaps- och färdighetskrav enligt ELSÄK-FS 2017:4.

Att vara auktoriserad, även med en begränsad auktorisation, gör en person mer attraktiv på arbetsmarknaden och ger öppningar för nya arbetsuppgifter.

För att få utföra elinstallationsarbete krävs att ett företag har ett egenkontrollprogram, är registrerat hos Elsäkerhetsverket, samt har minst en auktoriserad elinstallatör knuten till företaget.

En begränsad auktorisation innefattar arbete som; losskoppling och fast anslutning av apparater med tillhörande anslutningsdon och kablar i befintliga gruppledningar, samt uppsättning och flytt av belysningsarmaturer, elkopplare och uttag i befintliga gruppledningar.

UtbildningskodInnehållPoäng
Praktisk ellära:
Likströmskretsar
Växelströmskretsar, enfas
Växelströmskretsar, trefas
Mätteknik spänning, ström, och resistens
Elkraftteknik:
Regler och föreskrifter
Fast anslutning av apparater och anordningar
Flytt och uppsättning av ljusarmaturer
Ritningar och elschema
Begränsningar av elarbete för auktorisation B
Skyddsapparater och tilläggsskydd
Kontroll före idrifttagning
I kursen ingår även kursen Skötsel av elektriska anläggningar.

Kursen riktas till dem som arbetar med service och/eller underhåll, och till dem som arbetar med reparationer och/eller installation inom områden som VVS, kyl, maskin och telesystem.

Grundläggande kunskap inom matematik och ellära. Praktisk erfarenhet av den typ av installationsarbete som auktorisation B omfattar.

För att kunna ansöka om auktorisation hos Elsäkerhetsverket för en begränsad auktorisation krävs två års dokumenterad praktisk erfarenhet av elinstallationsarbete.

Kontaktpersoner
Lars-Inge Bengtsson, lars-inge.bengtsson@astar.se, 076-495 83 50
Paul Wargenstahm, paul.wargenstahm@astar.se, 076-495 83 39

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Malmö  
Fakta om utbildningen
  • Utbildningstyp:
    Företagsutbildning
  • Utbildningsstart:
  • Utbildningslängd:
    ca 4 veckor
Ekonomisk kompensation

Ingen ersättning utgår

Diplom

Efter att ha uppnått ett godkänt resultat så får man ett kompetensbevis som berättigar en till att ansöka om en begränsad auktorisation (B) hos elsäkerhetsverket, i det fall man uppfyller även de praktiska kraven för auktorisationen som Elsäkerhetsverket kräver.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.