Barn & Fritid

Barn och Fritid

Genomförs i:  
Östersund  

Efterfrågan på personal inom barnomsorgen kommer att vara stor eftersom barnkullarna blir större samtidigt som många anställda kommer att gå i pension de närmaste åren. Det här innebär att jobbmöjligheterna är mycket goda i hela landet och särskilt i storstäderna. Utbildningen passar dig som tycker om att arbeta med barn. Du är lugn, har tålamod och stimuleras av att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan. Det är en fördel om du har konstnärligt eller pedagogiskt intresse

Hur går utbildningen till?

Du får träna på det du lär dig via böcker genom praktiska övningar. För att du ska lära dig på bästa sätt använder vi Google for Education, som du kan använda via datorn eller genom appar i telefon eller surfplatta. Här får du tillgång till dina kurser och ett samlat material av bland annat filmer, presentationer och övningar. Till detta får du naturligtvis också läroböcker och annat utbildningsmaterial.

Du gör även praktik på en arbetsplats – APU på minst 8 veckor – och får då knyta kontakter som kan leda till jobb.

 

UtbildningskodInnehållPoäng
HÄLHÄL0 Hälsopedagogik100
PEDKOU0 Kommunikation100
PEDLÄR0 Lärande och utveckling100
PEDMÄI0Människors miljöer100
SPCSPE01 Specialpedagogik 1100
SOIUNG0Ungdomskulturer100
PEDPEG0Pedagogiskt ledarskap 100
Totalt gemensamma kurser: 700p
KURSKODINRIKTNINGPOÄNG
PEDBAS0 Barns lärande och växande 100
PEDPED0 Pedagogiska teorier och praktiker100
PEGSKP0 Skapande verksamhet 100
PEGPEA0 Pedagogiskt arbete 200
GYARBFGymnasiearbete, Barn och fritid100
Totalt Inriktning: 600p

Efter utbildningen har du stora möjligheter att arbeta som bland annat, barnskötare, elevassistent, personlig assistent till barn och ungdomar eller inom fritidsverksamhet. Yrkesrollerna är många och varierar från kommun till kommun.

Du behöver ha gått klart grundskolan eller motsvarande för att söka till den här vuxenutbildningen. Utbildningen är främst för dig som är över 20 år.
Du som är nyanländ behöver också ha läst grundläggande svenska som andraspråk eller göra ett nivåtest hos din hemkommun då det behövs för att kunna ta till dig utbildningen och kommunicera på din praktikplats.

Du ansöker till utbildningen via Lärcentrum i din hemkommun: http://www.larcentrum.se/
Det är Lärcentrum som beviljar din utbildning.

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Östersund  
Fakta om utbildningen
 • Utbildningstyp:
  Komvux, Komvux flex
 • Utbildningsstart:

  Utbildningsstarter 2017

  6 mars
  3 april
  2 maj
  4 september
  6 november
  4 december

 • Utbildningslängd:
  Studietiden är individuell. Starten är gemensam men kursslutet varierar beroende på dina förkunskaper och förutsättningar. Utbildningen är ca 60 veckor lång.
Ekonomisk kompensation

När du går hos oss kan du få lån från CSN.
Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Läs mer på www.csn.se.

Diplom

När du är klar med utbildningen får du betyg i kurserna och diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. Diplomet har ett stort värde hos arbetsgivare i branschen.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.