Handel & administration

Administrativ utbildning

Genomförs i:  
Borås   Skövde  
Arbetsmarknadsutbildning inom administration

För att arbeta som administratör på ett företag krävs en bred kunskap av arbete i olika datasystem och program. Vår utbildning svarar på branschens efterfrågan och ger dig de kunskaper som krävs för att du ska lyckas som administratör. Under utbildningens första del får du grundläggande kunskaper i administration och datorkunskap. Därefter fördjupar vi oss inom olika affärssystem när det gäller bokföring och personal-administration. Efter avslutad utbildning har du goda möjligheter att på olika nivåer arbeta med administration och service.

UtbildningskodInnehållPoäng
Utbildningens innehåll
Utbildningen inleds med en test del, där du får genomgå ett antal tester i svenska, matematik, ekonomi och data. Dessa är till för att vi kan utforma din utbildningstid hos oss så individuellt som möjligt. Sedan fortsätter man med en grundläggande del, som består i grundläggande administration, data, grundläggande bokföring och grund-läggande löneadministration. Den största delen av utbildningen ägnas åt påbyggnads-delen där du på en fördjupad nivå lär dig att hantera administrations-, ekonomi- samt löneprogram. Den sista delen i utbildningen är en arbetsförlagd del, där du ska praktisera dina kunskaper på en arbetsplats. De olika utbildningsdelarna planeras utifrån dina tidigare erfarenheter och förutsättningar. Men utbildningens rikttid är 13 veckor.

Du som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen är varmt välkommen att prata med din handläggare och berätta att du är intresserad av att gå utbildningen. Det är alltid handläggaren som bestämmer vem som får gå en arbetsmarknadsutbildning.

Du ansöker via Arbetsförmedlingen på din ort.
Har du några frågor eller vill göra ett studiebesök på utbildningen så är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig gärna.
Telefon: 020 15 00 11

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Borås   Skövde  
Fakta om utbildningen
  • Utbildningstyp:
    Arbetsmarknadsutbildning
  • Utbildningsstart:

    I samråd med Arbetsförmedlingen då det är efterfrågan som kommer att styra starterna.

  • Utbildningslängd:
    Individuell studietid
Ekonomisk kompensation

Du ansöker om aktivitetsstöd, utvecklings-ersättning eller etableringsersättning via Arbetsförmedlingen.

Diplom

När du har läst klart hos Astar får du ett diplom och en yrkesbedömning som bevis på dina yrkeskunskaper. Diplomet har sedan ett stort värde hos arbetsgivare i branschen.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.